Hem

”50 Nyanser av lean ger en intressant inblick i varför bara vissa företag lyckas med sina leansatsningar. Boken kan rekommenderas till alla som vill tillhöra denna kategorin.”


HÅKAN SAMUELSSON, President & CEO, Volvo Car Group

50 Nyanser av lean – Varför bara några få lyckas

Denna bok riktar sig till er som vill uppnå uthålligt höga resultatnivåer, med stöd av lean. Det gäller för både er som brottas med utmaningar idag med leansatsningen, men även er som idag har hög nivå av framgång och vill vara kvar där på lång sikt.

Det finns mycket skrivet om vad lean är och hur man gör. Denna bok skildrar istället hur det ser ut och går med leansatsningarna. Dessutom beskrivs vad som krävs för att nå och upprätthålla uthållig framgång med lean. 

Beställa boken

Här kan du köpa boken

Endorsements

“50 Nyanser av lean ger en intressant inblick i varför bara vissa företag lyckas med sina leansatsningar. Boken kan rekommenderas till alla som vill tillhöra denna kategorin.”

HÅKAN SAMUELSSON, President & CEO, Volvo Car Group

”50 Nyanser av lean är en spännande, fräsch, lättläst och väldigt givande leanbok. Till skillnad från den stora mängden av leanböcker beskriver och analyserar författarna varför leanprojekt lyckas eller misslyckas – på lång sikt. På en konferens i Stockholm år 2010 sa jag att få svenska företag kommer syssla med lean om tio år. Problemet är att det är för enkelt att starta nya förändringsprojekt men väldigt svårt att skapa uthållighet i förändringsarbetet. Författarna till 50 Nyanser av lean ger konkreta tips på vad företag måste göra om de vill att deras förändringsarbete skall bli framgångsrikt under lång tid framöver. Denna faktabaserade bok borde därför vara obligatorisk läsning för alla organisationer – både innan de startar lean/förändringsprojekt samt under resans gång.”

DAG NÄSLUND, Professor, Process and Supply Chain Management, University of North Florida och Docent vid Lunds Universitet

”En intressant analys som går djupare i det kända problemet att många leansatsningar inte ger förväntade resultat. Studien belyser och stärker viktiga framgångsfaktorer som långsiktighet och uthållighet i leantransformationen, ledningens ägarskap och engagemang både hos chefer och medarbetare. Jag rekommenderar alla som vill lyckas långsiktigt med Lean att ta del av slutsatserna i denna bok.”

PETER ALVARSSON, Head of Operational Excellence & Lean, Sweden Operations AstraZeneca

”Boken beskriver på ett enkelt sätt komplexiteten och uthålligheten som krävs för att lyckas med Lean. Min största insikt efter att ha läst boken är att man bör tänka igenom och förbereda organisationen mycket ordentligt innan man startar upp med Lean och vara beredd på att ta nya omtag. Lean är inte ett förbättringsprojekt, mer en ”livsstil”. Boken bör läsas av alla som funderar på en Leansatsning”

JUAN GARCIA, VD, AB Reservdelar

”En unik studie av lean-implementeringar som rekommenderas till varje ledningsgrupp som står inför eller är uppe i en lean-satsning. Hur lyckas vi med vår lean-satsning? Boken beskriver vilka framgångsfaktorerna är på ett tydligt och enkelt sätt.”

ANNA CELSING, Operations Director, Nolato MediTech AB

”Det krävs regelbunden träning under lång tid för att få kroppen i bra kondition, det räcker inte att motionera enbart när det gör ont i rygg och knän. Det där vet vi redan och ifrågasätter det inte. Men att få en organisation på över 100 personer att byta beteende och leverera mer och över lång tid med hjälp av lean verkar vissa tror gå på ett halvår eller mindre. 50 nyanser av lean påvisar med studier från verkligheten att så inte är fallet. Det krävs 3 år av ansträngning, vilja och mod från alla led för att få det på plats. Boken har en viktig uppgift i att justera ledare och medarbetares förväntningar och ambitionsnivå när de ger sig ut på sina leanresor. Och den klarar det! Jag använder ofta boken i min coachning för att förklara vidden och komplexiteten av det som är på gång att ske.”

ANDERS HOLMBERG, Agil coach på Softhouse Consulting. Driver www.agilcoach.se

”50 Nyanser av lean är en mycket bra bok och jag fick många bekräftelser på egna erfarenheter som jag har med leansatsningar. Framförallt det som jag tycker är mest intressant att fördjupa sig i, nämligen prestationseffekten av lean. Jag har själv erfarenhet av flera positiva effeekter som reduktion av olyckor, förbättrad kvalité, ökad produktivitet och engagemang i produktionen. Dock har den ekonomiska resultateffekten inte alltid utvecklats lika bra och boken ger en del fingervisningar och lärdomar som kan vara till god nytta för företagsledning och styrelse.”

STEFAN PETERSSON, Produktionskonsult / VD

”Lean måste sitta i en organisations ryggrad för att ge förväntad nytta. Blir det ett bihang skapas onödiga belastningar på organisationen. Mycket av vad som författas kring Lean idag, utöver facklitteratur, är övergripande beskrivningar från olika brancher där svårigheterna inte exponeras. Boken 50 Nyanser av lean tydliggör, pedagogiskt och statistiskt trovärdigt, komplexiteten i Leanprocessen. Det är inget överord att betrakta boken som en milstolpe. Även om boken baseras på svenska företag tror jag på ett internationellt intresse, åtminstone inom EU. Hoppas på en översättning.”

BJÖRN GIULIANETTTI (M.Sc), Konsult inom Verksamhetsutveckling

”Boken tydliggör på ett alldeles utmärkt sätt hur ett LEAN initiativ kan bli starten på en ny misslyckad strategisk satsning. Ett framgångsrikt och uthålligt LEAN måste fullt ut integreras i företagskulturen och det ordinarie linjearbetet. En bok som måste läsas av de som vill skapa den sanna förbättringskulturen och undvika fallgroparna.”

RONNIE KLINGBERG, MD & Owner, Klingberg Consulting AB

Om boken

Denna bok handlar om 50 unika leanresor. Genom åren har vi som författat boken kommit i kontakt med en stor mängd satsningar på lean. Den samlade bilden är å ena sidan att de flesta satsningar går bra i början, men att långvarig effekt uteblir och luften går ur efter hand. Å andra sidan finns ett flertal välkända företag, som lyckats uppnå bestående konkurrensfördelar och höga resultatnivåer, med en lyckad leansatsning som stöd. Vi blev nyfikna på och intresserade av att ta reda på hur det ser ut och varför. Utgångspunkten var ett antal nyckelfrågor. För att få svar på dessa frågor intervjuade vi 50 företag och andra organisationer i Sverige från ett flertal olika branscher. Boken skildrar:

  • vad företagen har för ändamål med sin leansatsning och
  • hur effektiviteten ser ut i olika leansatsningar och
  • hur livscykeln ser ut i olika leansatsningar samt
  • varför så få är uthålligt framgångsrika med lean

Det finns hopp för de företag som inte har en uthålligt framgångsrik leansatsning. En väl utförd revitalisering av leansatsningen lönar sig. I berättelsen skildras vad som gör skillnad hos företag som är framgångsrika i sin leansatsning och vad som kännetecknar en väl utförd revitalisering.

Författarna

Författarna till boken (från vänster): Claes Molin, Frank Bertil Johnsson, Igor Lishajko, Jan Wiestål och Håkan Ivarsson.