Om boken

Denna bok handlar om 50 unika leanresor. Genom åren har vi som författat boken kommit i kontakt med en stor mängd satsningar på lean. Den samlade bilden är å ena sidan att de flesta satsningar går bra i början, men att långvarig effekt uteblir och luften går ur efter hand. Å andra sidan finns ett flertal välkända företag, som lyckats uppnå bestående konkurrensfördelar och höga resultatnivåer, med en lyckad leansatsning som stöd. Vi blev nyfikna på och intresserade av att ta reda på hur det ser ut och varför. Utgångspunkten var  ett antal nyckelfrågor. För att få svar på dessa frågor intervjuade vi 50 företag och andra organisationer i Sverige från ett flertal olika branscher. Boken skildrar:

  • vad företagen har för ändamål med sin leansatsning och
  • hur effektiviteten ser ut i olika leansatsningar och
  • hur livscykeln ser ut i olika leansatsningar samt
  • varför så få är uthålligt framgångsrika med lean 

Det finns hopp för de företag som inte har en uthålligt framgångsrik leansatsning. En väl utförd revitalisering av leansatsningen lönar sig. I berättelsen skildras vad som gör skillnad hos företag som är framgångsrika i sin leansatsning och vad som kännetecknar en väl utförd revitalisering.

Beställa boken

För att beställa boken 50 Nyanser av lean – Varför bara några få lyckas, klicka på fliken "Beställa bok". Där finns länkar till några av de nätbokhandlare som säljer boken.